طراحی اتاق باتری در ساختمان کنترل پست های فشارقوی

اتاق باتری یکی از اتاق های سالن کنترل است که باتری های  ۱۰۰ ولتی و ۱۱۰ ولتی ( در برخی پست های قدیمی باتری های  ۱۲۵ولتی و همچنین باتری های  ۴۸ولتی جهت مصارف مخابراتی ) در آن موجود است. این اتاق نیاز به دسترسـی بـه سـالن کنترل را ندارد و درب آن می تواند بصورت جداگانه و … بیشتر بخوانید

بررسي اندركنش سازه و فونداسيون در ساختمان هاي ضدانفجار

به منظور به حداقل رساندن آسيب هاي ناشي از انفجار و امواج حاصل از انفجار مي بايست تمهيداتي را به كار برد كه پدافند عامل و غير عامل جهت كم كردن اين خسارات در پالايشگاهها و مراكز حساس به كار گرفته ميشود. پدافند عامل عبارت از بكارگيري مستقيم جنگافزار به منظور خنثي نمودن يا كاهش … بیشتر بخوانید