اولین کنفرانس ملی روش های عددی در مهندسی عمران

اولین کنفرانس ملی روش های عددی در مهندسی عمران

دانشگاه ‌آزاد اسلامی‌ مشهد در نظر دارد اولین کنفرانس ملی روش های عددی در مهندسی عمران NMCE2016 را در تاریخ ۵ و ۶ اسفند ماه ۱۳۹۴ برگزار کند. این کنفرانس در مباحث مهندسی عمران، مکانیک و علوم مرتبط با کامپیوتر، برق، تاسیسات و فناوری های نوین ساختمانی با حضور اندیشمندان، صاحب نظران و محققین و … بیشتر بخوانید